Ekologiczna GOksięgowość

Dbamy o środowisko oraz zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność ekologiczna ma kluczowe znaczenie dla biznesu i społeczeństwa.
Zobacz nasze zaangażowanie w kwestie ESG oraz innowacyjne rozwiązania, które wdrożyliśmy, aby zadbać o środowisko i odpowiedzialność społeczną w naszej firmie.

Pierwsza firma w branży księgowej z wdrożonym ESG

Jesteśmy dumni z faktu, że jesteśmy pierwszą firmą w branży księgowej, która wdrożyła ESG (Environmental, Social, Governance). Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność ekologiczną, społeczną i korporacyjną stanowi fundament naszego podejścia do biznesu.
Wierzymy, że nasza inicjatywa może stać się inspiracją dla innych przedsiębiorstw, nie tylko w branży księgowej, aby podążały śladem zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego kwestia ESG (Environmental, Social, Governance) jest ważna dla polskich przedsiębiorców?

Monitorujemy ślad węglowy

Aktywnie angażujemy się w monitorowanie i zarządzanie naszym śladem węglowym. Wykorzystujemy specjalnie zaprojektowaną aplikację Envirly, która pozwala nam śledzić i zarządzać naszym wpływem na środowisko. Dzięki niej kontrolujemy zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych oraz inne czynniki wpływające na nasz ekologiczny ślad.

Znacznie ograniczyliśmy wydruki i kopie

Zdajemy sobie sprawę, że zużycie papieru oraz tonerów podczas drukowania ma negatywny wpływ na środowisko. Tradycyjna księgowość produkowała dużą ilość wydruków faktur i deklaracji.

W CashDirector podejmujemy działania w celu całkowitego wyeliminowania papierowych faktur. W ciągu ostatnich 5 lat, z powodzeniem zredukowaliśmy wszelkie wydruki aż 90%. Wierzymy, że każdy krok w tym kierunku jest ważny dla przyszłości naszej planety.

Motywujemy Klientów do rezygnacji z papierowej dokumentacji

Aby zmotywować naszych klientów do korzystania z formy elektronicznej, wprowadziliśmy dodatkową opłatę w wysokości 50zł za przesyłanie dokumentów w formie papierowej (zgodnie z regulaminem, pkt 8 tabeli z usługami dodatkowymi). Chcemy w ten sposób zachęcić ich do wykorzystania serwisu online do przekazywania i wymiany faktur oraz innych dokumentów z księgową czy urzędem.

Prawie 100% przetwarzania dokumentów elektronicznie

W CashDirector w przeważającej większości przetwarzamy dokumenty elektronicznie i wypracowujemy rozwiązania, które ograniczają konieczność papierowych wydruków do niezbędnego minimum. Korzystamy z elektronicznego obiegu dokumentów oraz pracujemy na narzędziach online. Umowy podpisujemy z wykorzystaniem programu Autenti.

Edukujemy także naszych klientów w zakresie korzyści obiegu dokumentów w formie online – mniej niż 5% naszych klientów nadal korzysta z faktur papierowych, co pokazuje, że większość z nich docenia korzyści wynikające z elektronicznego przetwarzania dokumentów.

Dążymy do tego, aby nasz system księgowy nie tylko był wydajny i innowacyjny, ale także przyjazny dla środowiska. Dzięki naszym działaniom zredukowaliśmy zużycie papieru, monitorujemy nasz ślad węglowy i promujemy elektroniczne przetwarzanie dokumentów.

Razem przyczyniamy się do ochrony naszej planety i budujemy lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Zapraszamy do korzystania z ekologicznej GOksięgowości!

Poznaj funkcje aplikacji mobilnej GOksięgowość

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

  • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
  • koszty notarialne,
  • opłaty sądowe,
  • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

  1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
  2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
  3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
  4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
  5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
  6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17 251 055 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Zamów pakiet Księgowość z Żubrem VIP PK!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!