Koszty nauki, a jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak być zawsze na bieżąco z wszystkimi zmianami w biznesie? Przede wszystkim powinno się przechodzić różne kursy i szkolenia. Ale czy przedsiębiorca może zaliczyć wydatki poniesione na własne kształcenie do kosztów podatkowych? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Warunki zaliczenia wydatku do kosztów

Urzędy skarbowe wychodzą z założenia, że kosztami podatkowymi mogą być jedynie wydatki poniesione w określonym celu, a podatnik powinien móc udowodnić, że będą one służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu, o czym mówi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Aby zatem uznać wydatki związane z edukacją jako koszt firmy, muszą być spełnione następujące warunki:
 

 1. cel poniesionego wydatku musi być związany bezpośrednio lub pośrednio z osiągnięciem przychodu lub też zachowaniem i zabezpieczeniem jego źródła,
 2. wydatek musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami,
 3. kierunek edukacji (kursów, studiów) powinien być ściśle związany z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej.
   

Studia, kursy, fachowa prasa czy literatura nie mogą mieć charakteru ogólnego, gdyż taki wydatek może zostać potraktowany jako koszt osobisty.

Należy przede wszystkim ustalić, czy szkolenie jest niezbędne na przykład w celu osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji lub zdobycia wiedzy umożliwiającej wykonywanie danej działalności, np. uzyskania licencji.

Jeśli studia, studia podyplomowe, czy kursy, w których chcemy wziąć udział pozwolą na otwarcie nowej działalności firmy, lub jej rozszerzenia na nową dziedzinę, i bez nich nie byłoby to możliwe, to taki wydatek również jest zasadny i może stanowić koszt.

Wyjątki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy. Trzeba jednak pamiętać, że katalog ten jest otwarty, co oznacza, że każdy wydatek należy ocenić indywidualnie pod kątem jego zasadności i związku z prowadzoną działalnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaj funkcje aplikacji mobilnej GOksięgowość

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

 • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
 • koszty notarialne,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

 1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
 2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17 251 055 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
CashDirector S.A. Lublin
ul. Rusałka 17
20-103 Lublin
CashDirector S.A. Toruń
ul. Szewska 4/2,
87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Zamów pakiet Księgowość z Żubrem VIP PK!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!